VAKOPLEIDING DECLARANT

De vakopleiding declarant verschaft u kennis over de complexe regelgeving in de wereld van de douane waar douaneformaliteiten een belangrijk onderdeel van zijn. Douaneformaliteiten zijn een onderdeel van de logistieke diensten die een douane expediteur aanbiedt. Echter het belang van douaneformaliteiten wordt pas duidelijk wanneer het logistieke proces verstoort wordt door onvolledige of onjuiste handelingen. Wanneer een deelnemer de vakopleiding declarant heeft afgerond, is hij of zij in staat douaneformaliteiten uit te voeren en de hierbij voorkomende problemen op te lossen. De nadruk bij deze opleiding ligt voornamelijk bij het omgaan met de douanewetgeving waarbij een hoeveelheid parate kennis van de douanewetgeving handig is maar niet strikt noodzakelijk.

Kosten

€ 3.750,- per deelnemer

Inhoud van deze opleiding:

Er wordt gewerkt met 4 modules.

Module 1

omgaan met wetboeken, binnenbrengen, DTV, AEO,- gebruikstarief en VGEM.

Module 2

douaneaangifte, vrij verkeer, incoterms, douanewaarde en herkomst en oorsprong.

Module 3

douanevervoer, entrepot, actieve veredeling, tijdelijk invoer, BTW en (beperkt) fiscaal vertegenwoordiger.

Module 4

accijns algemeen, bezwaar en beroep, terugbetaling en douaneschuld en fiscale strafbeschikking, passieve veredeling, uitvoer en landbouw.

Iedere module wordt afgesloten met een deelexamen. Indien voor ieder deelexamen een positief resultaat wordt behaald, wordt het diploma declarant verleend.

De modules zijn ook als trainingen te volgen. Voor ieder onderdeel wordt een bewijs van deelname verstrekt. Tevens bestaat de mogelijkheid om voor een module een deelexamen af te leggen.

Voor wie?

Medewerkers die douanedocumenten invullen bij verladers, transportondernemingen en expediteurs. En medewerkers die administratieve afhandelingen verrichten met betrekking tot douaneprocedures.

Wat kan ik met de vakopleiding declarant?

Als declarant heeft u de kennis om een juiste douaneaangifte uit te voeren voor een douane expediteur of een logistieke dienstverlener. Tevens bent u verantwoordelijk voor de correcte afwikkeling van douaneformaliteiten bij de in-, uit- en doorvoer van goederen.

Startdata

Maatwerk en inhouse opleidingen mogelijk.

De opleiding wordt op 36 dagdelen van 8:30 tot 11:30 uur gegeven.

  • 12-09-2017


Inschrijven