TRAINING VGEM (Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu)

Ook niet-fiscale zaken kunnen voor de douane een aanleiding zijn om een fysieke controle in te stellen. Tijdens deze training VGEM leert u op welke deelgebieden de douane controleert.

Kosten

€380,- per deelnemer

Inhoud van deze training

Tijdens deze training maakt u kennis met de deelgebieden van de VGEM-regelgeving en leert u onder meer dat er voor bepaalde goederen een invoerverbod c.q. beperkende maatregelen van kracht kunnen zijn. Tijdens de training wordt gewerkt met casussen uit de praktijk en de handboeken Douane en VGEM.

Deelgebied Veiligheid

 • Wapens en munitie
 • Sanctiemaatregelen
 • Liquide middelen
 • Opiumwet
 • Drugsprecursoren
 • Geneesmiddelen

Deelgebied Gezondheid

 • Productveiligheid
 • Veterinair, levende dieren en producten van dieren
 • Geweigerde goederen
 • Fytosanitaire producten
 • Bedreigde dier- en plantensoorten
 • CITES

Deelgebied Economie

 • Diervoeders
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Strategische- en Dual-Use goederen
 • Verkeersbegeleidingstarieven
 • Verontreiniging zeewater
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Cultuurgoederen

Deelgebied Milieu

 • Afvalstoffen
 • Milieugevaarlijke stoffen
 • Cadmium houdende stoffen
 • Radioactieve stoffen / nucleair materiaal
 • Ozonlaag afbrekende / gereguleerde stoffen
 • Vuurwerk

Startdata

Maatwerk en inhouse trainingen mogelijk.

De training VGEM wordt op 2 ochtenden van 8:30 tot 11:30 uur gegeven.

 • 10-06-2017 + 17-06-2017
 • 21-09-2017 + 28-09-2017
 • 26-10-2017 + 02-11-2017

Inschrijven