TRAINING LAGERE GASMEETKUNDIGE ZEECONTAINERS

De training lagere gasmeetkundige (LGK) is bedoeld voor personen die werkzaam zijn bij bedrijven waar zeecontainers worden gelost. Bij deze training wordt de deelnemer geleerd hoe hij/zij een gasmeting in een zeecontainer kan uitvoeren. Het gaat hierbij om gasmetingen binnen het eigen bedrijf in containerstromen waarvan bekend is welke gassen en in welke concentraties deze gassen kunnen worden aangetroffen (categorie A containers: bekend risico). Opmerking: de lagere gasmeetkundige mag geen metingen voor derden uitvoeren en ook geen metingen uitvoeren in containerstromen die in categorie B of C zijn ingedeeld.

Na het volgen van deze training is de lagere gasmeetkundige in staat metingen in zeecontainers uit te voeren en de resultaten te rapporteren aan een middelbaar gasmeetkundige (MGK). De lagere gasmeetkundige werkt onder verantwoording van een middelbaar gasmeetkundige (MGK).

Kosten

Op aanvraag.

Inhoud van deze training

  • Algemene wetgeving arbeidsomstandigheden.
  • (inter)nationale wet en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • Basis chemie.
  • Begassingsmiddelen.
  • Uitdampende gassen.
  • Meettechnieken.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Ontgassingsmethodes.
  • Handelen bij incidenten en calamiteiten.

Eventuele vereisten voor de training

MBO werk- en denk niveau

Certificering

De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

Wat zit er bij de training

Lesmateriaal, 1 dag lunch.

Startdata

Maatwerk en inhouse trainingen mogelijk.

De training lagere gasmeetkundige zeecontainers wordt op 1 dag van 8:30 tot 16:30 uur en 1 ochtend van 8:30 tot 12:30 uur gegeven.

  • Op aanvraag

Inschrijven