TRAINING DUAL-USE

Het is belangrijk om te weten dat exportcontroles ook van toepassing zijn op goederen die, hoewel bestemd voor civiele toepassingen, tevens voor militaire doeleinden gebruikt zouden kunnen worden. Dat zijn de zogeheten goederen voor tweeërlei gebruik, veelal aangeduid als dual-use goederen.

Voor alle exporterende bedrijven is het van belang om op de hoogte te zijn van de regelgeving voor strategische goederen en sancties. Maar die regelgeving, in het bijzonder die over de sancties, verandert snel. Vandaar de vraag: hoe blijf ik op de hoogte?

Kosten

€380,- per deelnemer

Inhoud van deze training

  • Herkenning van de goederen
  • DTV en maatregelen
  • Vergunningplicht
  • Handige Tools
  • Wat te doen bij twijfel
  • Wat zijn de consequenties

Startdata

Maatwerk en inhouse trainingen mogelijk.

De training dual-use wordt op ochtenden van 8:30 tot 11:30 uur gegeven.

  • Indien er te weinig aanmeldingen zijn houden wij ons het recht voor om de workshop uit te stellen naar een later tijdstip.

Inschrijven