TRAINING ACCIJNS EN VERBRUIKSBELASTING

De training accijns en verbruiksbelasting is bedoeld om inzicht te geven in de wet- en regelgeving en procedures met betrekking tot accijnsgoederen en alcoholvrije dranken. Met behulp van praktijkvoorbeelden zal tijdens deze training het wettelijk kader worden geschetst, de procedures worden toegelicht en wordt er ingegaan op de financiële risico's die gemoeid zijn met de afhandeling van accijnsgoederen. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen de invoer en productie hier te lande.

Kosten

€380,- per deelnemer

Inhoud van deze training

 • Recente accijns basiswetgeving & begrippen
 • Definities
 • Groepen en soorten accijns
 • Plaats en tijdstip verschuldigdheid
 • Persoon voldoening
 • Wijze van aangeven en betalen
 • Vrijstellingen
 • Unie schorsingsregeling
 • Nationale schorsingsregeling
 • Uitleg EMCS
 • Het e-AD

Startdata

Maatwerk en inhouse trainingen mogelijk.

De training accijns en verbruiksbelasting wordt op 2 ochtenden van 8:30 tot 11:30 uur gegeven.

 • 06-06-2017 + 13-06-2017
 • 05-10-2017 + 12-10-2017
 • 09-11-2017 + 16-11-2017

Inschrijven