OPLEIDING MIDDELBAAR GASMEETKUNDIGE ZEECONTAINERS

De opleiding middelbaar gasmeetkundige zeecontainers is bedoeld voor personen die containers moeten controleren op de aanwezigheid van gevaarlijke gassen en dampen. Zij moeten op basis van een meting kunnen besluiten of de container veilig te betreden is, en wanneer dit niet het geval is, in staat zijn om de juiste maatregelen te nemen.

Na het volgen van de opleiding middelbaar gasmeetkundige en het slagen voor het theorie- en praktijk examen kan de medewerker op veilige wijze containers controleren op aanwezigheid van schadelijke gassen of dampen.

Kosten

€1400,- per deelnemer, inclusief examens, leermiddelen en oefenexamen.

Inhoud van deze opleiding

 • Algemene wetgeving arbeidsomstandigheden.
 • (inter)nationale wet en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • Basis chemie.
 • Begassingsmiddelen.
 • Uitdampende gassen.
 • Meettechnieken.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Ontgassingsmethodes.
 • Handelen bij incidenten en calamiteiten.

Eventuele vereisten voor de opleiding

MBO werk- en denk niveau

Certificering

PBNA certificaat MGK, alle personen die slagen voor het theorie- en praktijk examen worden opgenomen in de databank MGK.

Wat zit er bij de opleiding

Lesmateriaal, 4 dagen eenvoudige lunch, examen.

Startdata

Maatwerk en inhouse opleidingen mogelijk

De opleiding middelbaar gasmeetkundige zeecontainers wordt op 4 dagen van 8:30 tot 16:30 uur gegeven.

 • 09-10-2017
 • 06-02-2017

Inschrijven