BASISTRAINING OMGAAN MET GEVAARLIJKE STOFFEN, ZOALS BEDOELD IN 1.3 ADR

Deze training is bedoeld voor alle personen die beroepsmatig met gevaarlijke stoffen te maken kunnen krijgen. In de ADR wetgeving wordt gesteld dat alle personen die beroepsmatig met gevaarlijke stoffen werken, hiervoor in voldoende mate moeten zijn opgeleid.

Na het volgen van deze training is de medewerker in staat om de gevaren van de diverse gevaarlijke stoffen te herkennen, en er veilig mee te werken. De medewerker is op de hoogte van de laatste stand van wet- en regelgeving.

Kosten

Bij aanmelding ontvangt u een offerte.

Inhoud van deze training

  • Wetgeving met betrekking tot opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • Algemene bewustmaking (1.3.2.1)
  • Functie-specifieke eisen (1.3.2.2)
  • Veiligheidsopleiding (1.3.2.3)
  • Gevarenklassen, indeling, hoofdgevaren.
  • Kenmerking en etikettering.
  • Documentatie.
  • Incidenten en calamiteiten.

Eventuele vereisten voor de training

Enige basiskennis van gevaarlijke stoffen is een pré.

Certificering

De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Wat zit er bij de training

Lesmateriaal.

Startdata

Maatwerk en inhouse trainingen mogelijk.

De basistraining omgaan met gevaarlijke stoffen, zoals bedoeld in 1.3 ADR wordt op 1 dagdeel van 8:30 tot 12:30 uur gegeven.

  • in overleg

Inschrijven